VILANS – SREDIŠČE STROKOVNEGA ZNANJA NA PODROČJU DOLGOTRAJNE OSKRBE

VILANS je na Nizozemskem vodilno središče strokovnega znanja na področju dolgotrajne oskrbe. Kot partner je bil udeležen v številnih domačih in mednarodno financiranih projektih. Projekt ROSETTA je bil ocenjen kot zgodba o uspehu v programu AAL JP 1-3. VILANS trenutno sodeluje z okoli 1.100 organizacijami, ki nudijo oskrbo- to je z več kot polovico sektorja dolgotrajne oskrbe. Poleg tega podjetje sodeluje z raznovrstnimi organizacijami in inštitucijam, ki so specializirane za področje nege.

  • Svetovanje in organiziranje izobraževanj za poklicne in nepoklicne izvajalce oskrbe
  • Izvedba programov oskrbe
  • Prenos teorije v prakso
  • Aktivnosti na področju raziskav in razvoja