UNIVERZA V LJUBLJANI – FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE – CENTER ZA DRUŽBOSLOVNO INFORMATIKO

Center za družboslovno informatiko (CDI) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je priznan raziskovalni center na področju raziskovanja internetne družbe in metodologije družboslovne znanosti. CDI je kot projektni partner sodeloval v več kot 50 mednarodnih projektih (FP5, FP6, FP7, ESS, COST, PIAAC, LLP, Erasmus+, EU razpisi). Raziskave so se med drugim nanašale na proučevanje uporabe, uporabnosti in koristi pametnih rešitev (tudi iz AAL nabora) za starejše osebe in neformalne oskrbovalce, ter na njihove potrebe in usposobljenost. Trenutni projekti vključujejo intervencijsko študijo o eCare (testi uporabnosti podpornih tehnologij v pametnih telefonih), reprezentativno študijo o zanimanju starejših oseb za uporabo podpornega skupnega programa AAL JP i-evAALution AAL-2017: i-evAALution 21 tehnologij in „Ithaca“, katerega cilj je izboljšati regionalne politike za večjo uporabo inovativnih rešitev na področju zdravja in oskrbe (projekt Interreg). Raziskovalci CSI objavljajo za vodilne založnike in v revijah z visoko stopnjo citiranosti.

  • Izobraževanje
  • Uporabne raziskave
  • Razvojne dejavnosti