COOP – S.O.S. ONLUS Cooperativa Operatori Socio Sanitari

COOP – S.O.S. ZDRUŽENJE IZVAJALCEV SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

COOP je ustanovilo devet medicinskih sester leta 1989 v Bolzanu z namenom spodbujanja socializacije prebivalcev in izboljšanja njihovega zdravja s strokovno oskrbo in podporo. V tistem času so bila neprofitna socialna združenja šele v povojih – zakon o socialnih združenjih je bil objavljen šele leta 1991 – in devet medicinskih sester je sprejelo izziv, da organizirajo oskrbo za nove potrebe someščanov. COOP je bilo eno od prvih združenj, ki so vznikla na Južnem Tirolskem, njegova posebnost pa je, da je šlo za zasebno organizacijo s socialnim poslanstvom

  • Storitve za javne ustanove (zdravstvene organizacije, občine itd), zasebna podjetja in  primarne končne uporabnike
  • Podpora in oskrba pribl. 3.000 oseb
  • Področja dela: oskrba na domu, svetovanje, pooperativna nega, podpora pri oddaji prošenj za dodelitev negovalca, zaposlovanje in vodenje negovalnega osebja
  • Druge storitve oskrbe