i-evAALution in een notendop

i-evAALution is een internationaal onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Het project is bedoeld om draagvlak te creëren voor innovatieve oplossingen voor actief en begeleid wonen (Active and Assisted Living -AAL) in een grootschalige pilot. In het project worden een aantal AAL-oplossingen (producten) met moderne consumentenproducten die al op de markt zijn gecombineerd. Het doel is om bewijs te vinden over het effect van dergelijke oplossingen op de kwaliteit van leven van ouderen en de socio-economische levensvatbaarheid in een grotere context.