Project start: Kick-off in Utrecht

Op 20 april 2018, is het project officieel van start gegaan in Utrecht. Alle consortium partners hebben elkaar ontmoet en ideeen uitgewisseld bij consortiumpartner Vilans.

Het consortium heeft de basis projectmanagement procedures besproken. Daarnaast hebben alle werkpakketleiders hun werkpakket gepresenteerd. De partners kijken uit naar het operationele werk, dat gefocust is op het opstellen van de organisatorische, technische en wetenschappelijke randvoorwaarden voor een succesvolle start van het grootschalige onderzoek, dat in april 2019 van start zal gaan.