SREČANJE KONZORCIJA NA DUNAJU

Drugo srečanje partnerjev konzorcija je potekalo 24. in 25. oktobra v prostorih našega partnerja Johanniter Österreich Ausbildung und Forschung Gemeinnützige GmbH. To srečanje je bilo hkrati tudi začetek uvodnega srečanja delovnega paketa 3, ki je namenjen vključevanju i-evAALution paketa pametnih rešitev v testna gospodinjstva. V teh dveh dneh je bilo veliko živahnih debat, odločanja glede tehnološke integracije in zasnove randomizirane kontrolne raziskave.

Drugi dan srečanja je vodja delovnega paketa Mieloo & Alexander  vodil delavnico na temo uvajanja paketa pametnih rešitev v testna gospodinjstva. Obravnavali smo pomembne teme in vprašanja za nemoten začetek testne faze v letu 2019.

V prihajajočih mesecih se bomo primarno usmerili na razvoj integriranega paketa pametnih rešitev, na pripravo raziskovanega načrta in na zagotovitev pogojev za uspešnost faze nabora oseb ter  faze izvedbe raziskave.